Hulphonden

Ziekte, een ongeval…, het kan je leven grondig veranderen als je te maken krijgt met een motorische beperking.  Sommigen onder ons hebben die beperking zelfs van bij de geboorte. Een hulphond helpt een persoon in het zelfstandig uitvoeren van vele dagelijkse taken. Zoals bijvoorbeeld deuren openen, voorwerpen oprapen en afgeven, kleding uittrekken, helpen bij het winkelen, … Dankzij een hulphond is een persoon met een beperking minder afhankelijk van derden. Een hulphond helpt zowel binnenshuis als buitenshuis. Hij gaat overal met je mee. Hij wordt je vriend.

Hoorhonden

Doof zijn is een onzichtbare beperking. Het zorgt ervoor dat mensen meer geïsoleerd leven. Het neemt hun onafhankelijkheid en zelfvertrouwen weg.
Een hoorhond wordt de oren van zijn baasje en zal deze altijd verwittigen bij  aangeleerde geluiden. Via de hoorhond kan een persoon onafhankelijk van extra hulpmiddelen en hulp zijn zelfstandigheid vergroten. Door hun aanwezigheid kunnen ze het geïsoleerd gevoel van die persoon helpen verminderen.

Autismehonden

Autismehonden kunnen een veilige bubbel vormen voor een persoon met een autismespectrumstoornis (ASS). Prikkels komen anders binnen bij een persoon met ASS, communiceren verloopt anders, informatie wordt op een andere manier verwerkt ten opzichte van personen zonder ASS. Dit zorgt vaak voor miscommunicatie, frustratie, overprikkeling, …
Een autismehond kan een belangrijke schakel vormen en die deur openen naar de buitenwereld voor een persoon met ASS.

Instellingshonden

Instellingshonden worden overal ingezet waar hun aanwezigheid en interactie een therapeutische meerwaarde kan betekenen. Zij zullen samen met hun baasje meerdere personen tot steun zijn binnen een rust-en verzorgingstehuis, een instelling voor mensen met mentale beperking, een psychisch centrum, bijzondere jeugdzorg …

Schrijf je in voor ons
Ontbijt met wandeling