Procedure bij weigering van recht op toegang

Aan de aanvragers en gastgezinnen wordt gevraagd een kopie van het decreet bij het pasje te bewaren. Indien een persoon met een beperking of een gastgezin de toegang met de hond ontzegd wordt, zijn volgende stappen belangrijk:
  • Blijf rustig en beleefd
  • Leg uit en toon aan dat het om een assistentiehond gaat of een assistentiehond in opleiding. Er zijn nog steeds mensen die niet op de hoogte zijn van het feit dat assistentiehonden wel toegelaten worden op plaatsen waar honden verboden zijn.
Indien de persoon de toegang blijft weigeren kan je:
  • Weggaan, indien je het niet op de spits wil drijven of als je je er niet goed bij voelt.
  • Aangeven dat je de politie gaat bellen en als dit de persoon niet op andere gedachten brengt doe je dat ook. De politie zal een proces verbaal opmaken en de persoon zal beboet worden.
  • Het kan zijn dat je nog steeds de ruimte niet mag betreden.
  • Je geeft zoveel mogelijk informatie betreffende het voorval door aan een medewerker van Canisha vzw. Wij hebben de volgende informatie nodig: datum voorval, plaats, naam van de persoon met wie je gesproken hebt, een zo goed mogelijke beschrijving van de omstandigheden waarin het voorval zich voordeed.
  • Canisha vzw geeft het voorval door aan een centraal meldpunt van BADF (Belgian Assistance Dog Federation). Dit is een overkoepelend orgaan dat de belangen van de sector verdedigt. In deze zal men acties ondernemen om te voorkomen dat anderen ook geweigerd worden. Verder worden statistieken bijgehouden om de politiek te blijven motiveren dat recht op toegang belangrijk is.

Schrijf je in voor ons
Ontbijt met wandeling